Ел. инсталация

Проектант и изпълнител на електромонтажните дейности е фирма ПС Дизайн ООД Варна.
Механизмите (ключове и контакти) и ел. табла са на френския производител LEGRAND https://www.legrand.bg/

thumb_d18403ceb31285f6248fe5fddbff80f708c8b472

thumb_36e87ea537ca5b3254767e2ccf732a539c3d0584