Зидарията на сграда Лято

Тухлите използвани за външна и вътрешна зидария са на гръцкия производител КЕБЕ www.kebe-sa.gr

Глинените тухли са 100% естествени, без мирис, не излъчват и не ви излагат на непосредствена или дългосрочна опасност. Глината е естествено огнеупорен материал, който предлага най-висока огнеустойчивост, не отделя токсични газове и допринася за пожарната безопасност на сградите.

Освен това има способността частично да абсорбира шума, намалявайки интензивността му в зависимост от неговата маса.

Но най-голямото предимство на глинените тухли е създаването на отличен вътрешен микроклимат, постоянно съхраняващ и обменящ топлина и влажност, като по този начин балансира и осигурява по-голямо усещане за комфорт в интериора.

041349f3080635f9f3872aa3dbf3cf1f55e18fd8