ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ФАСАДА

Започна полагането на топлоизолация по фасадата.

Използваните топлоизолационни плочи от експандиран полистирен "К терм" EPS 90 са с дебелина 10см и обемно тегло 15-17кг/м³.