Трафопост

Приключи монтажа и техническите проби на трафопоста, който ще обезпечи електрозахранването на Жилищен комплекс Сезони. Трафопоста вече е свързан към мрежата на Енерго-Про. Монтирани са два трансформатора с номинална мощност всеки по 1000kVA, оборудването е на Schneider Electric, а изпълнител на електромонтажните дейности е ЕТ Добри Панов.

Към трафопоста ще има дизелов генератор, който ще осигури аварийно захранване за вентилация на подземен паркинг, системи за достъп и др., при спиране на централно ел. захранване.