Kофраж- PERI

Кофражът за плочи PERI SKYDECK е подходящ за обекти с много високи изисквания за безопасност и кратки срокове за изпълнение. Лесният монтаж и леките системни елементи намаляват значително времето за изпълнение. Системата се състои само от четири основни елемента. Благодарение на падащите глави е възможно ранното декофриране и по-голямата обръщаемост на платната. Необходима е само една подпора на 3,45 m2 площ, което осигурява значително по-свободно пространство за движение на работниците.
PERI DOMINO е универсален, лек, рамков кофраж. Разработен е специално за кофриране на стени в сутеренни помещения, с височина до 2,75m, фундаменти и шахти.