Екип

Инвеститор в проекта  Жилищен комплекс Сезони е дружеството Еко Фураж ООД.

Това е втори проект на фирмата след емблематичната сграда Varna Wave.

Еко Фураж ООД е холдингово дружество и притежава 100% от собствеността в Агротрон ЕООД и ФЗ Панайотов и Щерев ЕООД и 50% в Интера БГ ООД и Елкофал ООД. Бизнесактивността на цялата група е съсредоточена в Агросектора и включва дейности от почти всички сфери – земеделие, преработка на зърнени суровини, транспорт и търговия със зърна, а от 2015г. и в жилищното строителство. Групата оперира успешно вече 20 години и се е утвърдила като пазарен лидер и надежден партньор, както в България, така и на международния пазар. Съдружници в дружеството с равни дялове са Пламен Господинов Панайотов и Владимир Тенев Щерев.

Архитектурният проект на Жилищен комплекс Сезони е дело на Архитектурно студио Старх с водещ проектант арх. Светослав Станиславов.

https://www.starh.bg/

Главен изпълните на строителната част е  „Тодоров и син 99” ООД, правоприемник на „Тодоров и син 99” ЕООД, основана през 2010 г., със седалище и адрес на управление гр. Несебър. Член е на Камарата на строителите в Република България.

Основната дейност на дружеството е комплексно строителство и реконструкция на жилищни, обществени и промишлени сгради, хотели и търговски обекти; изграждане на външни ВиК мрежи; инвестиционна дейност в строителството.

Акцент се поставя върху внедряването на съвременни строителни технологии, използването на нови висококачествени материали и високопроизводителна техника.

http://www.stroitelstvonesebar.com/

ТЪРСЕНЕ

Комфортът идва във всички размери

комфорт/локализация/удобство